Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu / Inspektoratu w Przykadowie
v 3.24
URZĄD / INSPEKTORAT W PRZYKŁADOWIE
Wiadomości 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Obieg dokumentów 
UCHWAłY 
Wnioski i formularze 
Sprawy EOD 
Jednostki organizacyjne 
OŚWIADCZENIA  
Wiadomości 
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE 
Zamówienia publiczne - aktualne 
Aktualności 
Informacje o środowisku 
   KARTY TYPU A 
   KARTY TYPU B 
Mapa strony 
Ogłoszenia 
Specyfikacje 
Spec_2009 
TEST 2009 
Pracownicy 
AAAAAAAAAA 
BBBBBBB 
test_js 
TEST 
uchwały 
leszek2204 
TEST 
NOWY 2011 
TEST2011 
Oświadczenia Majątkowe 
nowy test 
test2011_2 
PRZETARGI 2012 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
  Rejestr zmian
liczba odwiedzin
informacje o środowisku: 1057
strona główna: 12438
    strona główna / informacje o środowisku 
   Informacje o środowisku
 
  

Katalog zawiera informacje dotyczące środowiska w podziale na typy kart.

KARTY TYPU A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

KARTY TYPU B  
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

KARTY TYPU C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

KARTY TYPU D
Polityki, strategie, plany lub programy

KARTY TYPU E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

KARTY TYPU F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

KARTY TYPU G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

KARTY TYPU H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

KARTY TYPU I
Inne dokumenty

 

Redaktor: Malgorzata Jablonska

  ostatnia modyfikacja: 02 Styczeń 2008 - 15:22
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna